Beginilah Pergaulan Rasulullah SAW dengan Para Sahabat

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Syahida.com – Bukan saja para istri Nabi yang berbahagia dengan pergaulannya yang baik dan mu’amalah beliau yang mesra, tetapi para sahabat pun merasa bahagia bergaul dengan beliau.

1. Tidak seorangpun membisikkan berita kepada Rasulullah, lalu beliau mengalihkan kepalanya sampai orang itu sendiri yang mengalihkan kepalanya. Dan tidak seorangpun yang memegang tangan beliau lalu beliau melepaskannya kecuali bila orang itu sendiri yang melepaskan. Dan bila beliau berjumpa dengan seseorang lalu berjabat tangan, beliau tidak melepaskan tangan beliau sehingga orang itu melepaskan tangannya dan bila beliau bercakap-cakap dengan seseorang, maka beliau tidak memalingkan wajahnya sampai orang itu pergi, dan beliau tidak memotong percakapan seseorang sehingga selesai kecuali bila orang itu keterlaluan maka beliau memutuskan pembicaraannya dengan melarangnya berbicara atau beliau bangkit berdiri, dan beliau selalu mendahului memberi salam kepada orang yang dijumpainya, dan bila beliau berjumpa dengan seseorang dari para sahabatnya maka beliaulah yang memulai berjabat tangan.

2. Beliau memanggil para sahabatnya dengan kun-yahnya (menyebut bapak si anu atau anak si anu), sebagai penghormatan kepada mereka dan menggembirakan hati mereka. Beliau memanggil dengan kun-yah kepada yang belum mempunyai kun-yah, beliau memberi kun-yah kepada Abdullah bin Mas’ud dengan Abu Abdurrahman padahal dia tidak mempunyai anak. Dan Anas diberi kun-yah Baqlah dan Shuhaib diberi kun-yah Abu Yahya.

Dan beliau memberi kun-yah kepada wanita-wanita yang punya anak dan juga mereka yang belum pernah melahirkan seperti Sayyidah ‘Aisyah diberi kun-yah Ummu Abdillah, dan juga kepada Ummu Khalid sedang dia masih kecil dan beliau memberi kun-yah kepada anak-anak seperti ketika beliau berkata kepada saudaranya Anas bin Malik wahai Aba ‘Umair.

3. Dan wajah beliau selalu diarahkan kepada yang duduk bersama beliau, maka orang yang bercakap-cakap dengan beliau pasti merasa mesra, bahwa tidak ada yang lebih dihormati oleh beliau selain dia.

4. Dan apabila ada seorang datang kepada beliau sedang beliau sedang shalat, maka shalatnya diringankan atau diringkas dan beliau segera menemui tamu itu, dan berkata: apakah kamu mempunyai keperluan? Apabila orang itu selesai keperluannya baru beliau kembali shalat lagi.

5. Beliau menghormati orang yang masuk rumahnya dan kadang-kadang dipersilahkan duduk di atas bajunya serta diberikan pula bantal yang didudukinya supaya diduduki tamunya, dan apabila tamunya menolak maka beliau ulang-ulangi sehingga tamunya mau duduk di atas bantalnya.

Jabir bin Abdillah al Bajali hadir pada majlis Rasulullah yang sudah penuh sehingga tidak dapat bagian tempat, kemudian dia duduk di pintu, lalu Rasulullah melipat bajunya dan diberikannya kepadanya, beliau berkata: silakan duduk di atasnya. Maka diambillah baju itu oleh Jabir dan diletakkannya di wajahnya kemudian diciumnya lalu dia menangis dan mengembalikannya kepada beliau dan dia berkata: mudah-mudahan engkau dimuliakan oleh Allah sebagaimana engkau memuliakan aku. Lalu beliau melihat ke kanan dan ke kiri seraya berkata: apabila seorang mulia datang kepadamu maka hormatilah dia.6. Beliau duduk bersama para sahabat dan tidak mengunjurkan kakinya.

7. Beliau mengemukakan nasehatnya kepada para sahabat dengan lemah lembut dan tidak bercakap-cakap dengan seseorang tentang hal yang tidak disukainya. Ada seorang datang kepada beliau yang nampak kuning badannya, sebab memakai Za’faran, beliau tidak senang kepada Za’faran itu, namun beliau tidak berkata apa-apa. Setelah orang itu keluar, beliau berkata kepada seorang yang di majlis itu katakanlah kepadanya dia lebih baik tidak membarut badannya dengan warna kuning itu.

8. Ada seorang Arab Badui, kencing di lantai masjid sedang beliau hadir di situ. Para sahabat dengan cepat melarangnya, lalu Rasulullah berkata: jangan kamu hentikan kencingnya, siramlah air kencingnya dengan air satu ember, sesungguhnya kamu diperintah untuk mempermudah bukan mempersukar, kemudian beliau berkata: sesungguhnya di masjid-masjid ini tidak sepantasnya ada kotoran air kencing atau berak.

9. Beliau diberi minuman dengan gelas dan diminum oleh beliau, di sisi kanannya ada seorang anak dan di sisi kirinya orang-orang tua. Beliau berkata kepada anak itu: apakah kamu mengizinkan minuman ini aku berikan kepada orang-orang tua? Anak itu menjawab: aku tidak akan mengalah kepada seorangpun dengan sesuatu yang utama ini selain kepada engkau wahai Rasulullah, lalu gelas minuman itu diberikan kepadanya.

10. Ada seorang dari Anshar berkata kepada pembantunya tukang jagal: Masaklah makanan yang cukup untuk lima orang, sesungguhnya aku hendak mengundang Nabi sebagai salah seorang dari yang lima itu, lalu mereka diundang dan datang pula bersama mereka seorang lelaki lalu Rasulullah berkata: sesungguhnya orang ini mengikuti kami, bila kamu tidak keberatan maka Izinkanlah, tetapi bila kamu tidak mengizinkan dan dia harus pulang, maka dia tidak akan keberatan pulang. Maka orang Anshar itu berkata: Jangan dia pulang, aku mengizinkan dia bersama kita.

11. Beliau bersama sahabat masuk hutan, kemudian dia memotong dua buah sugi yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus, dan yang lurus beliau berikan kepada temannya. Maka orang itu berkata wahai Rasulullah engkau yang lebih berhak memakai yang lurus ini daripadaku. Rasulullah menjawab: Tidak ada seorang yang menemani temannya walaupun satu jam pada siang hari kecuali ia akan ditanya tentang perlakuannya terhadap temannya itu apakah dia menegakkan hak Allah atau menyia-nyiakannya.

12. Beliau berkata kepada para sahabat: janganlah sekali-kali seseorang dari kamu menyampaikan kepadaku berita tentang seseorang dari para sahabatku mempergunjingkannya. Sesungguhnya aku ingin datang kepada kamu semua dengan dada yang bersih.

13. Apabila beliau tidak bertemu dengan salah seorang dari para sahabatnya sampai tiga hari maka beliau menanyakan, bila sahabatnya itu sedang pergi maka didoakannya, dan bila ada maka didatanginya dan bila sakit ditengoknya. [Syahida.com/ANW]

==

Sumber: Kitab Akhlak Nabi Muhammad SAW Keluhuran dan Kemuliaannya, Oleh: Ahmad Muhammad Al Hufy, Penerjemah: Prof. Drs. K.H Masdar Helmy, Penerbit: Gema Risalah Press

Share this post

PinIt
scroll to top