Bagaimana Jika Seorang Wanita Masuk Islam, Sedangkan Suaminya Masih Kafir?

Wanita yang baru masuk Islam menjalani masa ‘iddah selama satu masa haid, bukan tiga masa haid. Ini berdasarkan pengertian tekstual…

7 tahun yang lalu

Kekayaan dan Kemiskinan Hanyalah Ujian Dari Allah, Bukan Tanda Kemuliaan dan Bukan Tanda Penghinaan dari Allah

Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku

7 tahun yang lalu

Tanda-Tanda Kiamat: Agama Islam Punah, Diangkatnya Al Qur’an dari Mushaf dan Hati Manusia

Salah satu tanda dekatnya hari Kiamat adalah agama Islam akan punah dan ajaran serta syiarnya akan pudar disebabkan oleh malapetaka,…

7 tahun yang lalu

Sungguh Allah Pasti Menolong Orang yang Menolong AgamaNya

Pertanyaannya adalah: Bagaimana caranya menolong Allah itu? Apakah Allah perlu ditolong, padahal Dia-lah Yang Mahakaya, Mahakuat, dan Mahaperkasa?

7 tahun yang lalu

Sebab Turunnya Ayat, “Jika Datang Kepadamu Orang Fasik Membawa Suatu Berita, Maka Periksalah dengan Teliti”

Ayat yang mulia ini memiliki sabab nuzul (sebab turunnya ayat) yang banyak disebutkan oleh para ahli tafsir, dan singkatnya:

7 tahun yang lalu

Berbuat Baik Kepada Kerabat Dekat dan Kerabat Jauh yang Memerlukan

Di sini dimulai dengan berbuat baik kepada ibu-bapak, kemudian diperluas kepada karib-kerabat. Selanjutnya kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, meskipun…

7 tahun yang lalu

Pernyataan dan Permintaan Maaf Iblis Kepada Pengikutnya di Hari Kiamat

Allah Subhanahu wa Ta’ala mengabarkan tentang perkataan iblis di hadapan para pengikutnya setelah Allah Subhanahu wa Ta’ala menetapkan keputusan-Nya di…

7 tahun yang lalu

Sifat Orang-Orang yang Jujur dalam Keimanannya: Gemetar Hatinya Bila Disebut Nama Allah dan Bertambah Imannya Ketika Dibacakan Al Qur’an

Imam al-Bukhari dan para ulama lainnya menjadikan ayat ini dan yang semisal dengannya sebagai dalil bahwasanya iman seseorang itu bertambah…

7 tahun yang lalu

Karakter yang Lain dari Orang Munafik ialah Senantiasa Mencari Keridhaan Manusia (Cari Muka) dengan Sumpah Palsu

Tidakkah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahannamlah baginya, kekal mereka di…

7 tahun yang lalu

Tabi’at Orang-Orang Munafiq adalah Mengangkat Orang-Orang Kafir Menjadi Pemimpin

Dengan nada kecaman Allah mempertanyakan: Mengapa mereka memposisikan diri mereka pada posisi ini? Mengapa mereka mengambil sikap ini? Apakah mereka…

7 tahun yang lalu
Advertisement

This website uses cookies.