Petuah Si Miskin Buat Raja

Syahida.com – Suatu hari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mendengarkan kisah yang diceritakan ‘Aun bin ‘Abdullah bin ‘Uthbah : Seorang raja sebelum…