Fiqih

Bolehkah Melamar Wanita yang Telah Dilamar Orang Lain?

Hanya saja, jika ini benar-benar terjadi, seorang laki-laki melamar wanita yang telah menjadi tunangan saudaranya, maka bagaimanakah hukum pernikahan mereka?

6 tahun yang lalu

Hal-hal yang Haram Dilakukan Wanita karena Kematian Seseorang

Meratapi orang mati adalah perbuatan haram karena dapat membangkitkan kesedihan dan menghilangkan kesabaran. Ratapan juga bertentangan dengan kepasrahan dan penerimaan…

6 tahun yang lalu

Bolehkah Membuka Jilbab di Hadapan Perempuan yang Bukan Muslim?

Mereka berpandangan bahwa yang dimaksud dengan ayat sebelumnya adalah semua wanita dan ucapan para ulama salaf merupakan anjuran.

7 tahun yang lalu

Apakah Wajib Bagi Laki-Laki Menutup Pundaknya Ketika Shalat?

Disukai bagi laki-laki untuk mengenakan pakaian yang sempurna setiap kali hendak shalat, disebutkan dalam beberapa riwayat tentang pelarangan membuka pundak…

7 tahun yang lalu

Bagian Tubuh Mana Saja yang Termasuk Aurat Perempuan di Hadapan Mahram?

  Syahida.com - Mahram adalah yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan nasab atau adanya persusuan atau pernikahan. Allah memperbolehkan kepada mereka…

7 tahun yang lalu

Melatih Anak untuk Berpuasa

Salah satu kekeliruan yang sering dilakukan para Bapak dan Ibu adalah, mereka membiarkan anak-anak mereka hingga besar tanpa dilatih untuk…

7 tahun yang lalu

Bagaimana Cara Menyucikan Badan dan Pakaian yang Terkena Najis?

Jika pakaian dan badan terkena najis maka hendaklah dicuci dengan air hingga hilang jika benda najis tersebut dapat dilihat, seperti…

7 tahun yang lalu

Apa Saja Adab-Adab Saat Buang Air?

Terdapat beberapa sopan santun yang mesti dilakukan bagi seseorang yang ingin membuang air besar atau air kecil. Hal ini dapat…

7 tahun yang lalu

Menangis, Mengeluh, atau Merintih dalam Shalat, Bolehkah?

Ketika Umar ibnu Khathab mengerjakan shalat subuh dan membaca surah Yusuf, kemudian pada saat membaca ayat, ‘Aku mengadukan kerisauan serta…

7 tahun yang lalu

Panduan Memilih Istri : Jauhilah Olehmu Si Cantik yang Beracun!

Memang kebanyakan laki-laki menyenangi perempuan yang berharta, cantik menarik, berkedudukan, bernasab tinggi atau nenek moyangnya adalah keturunan terpandang, tanpa memperhatikan…

7 tahun yang lalu
Advertisement

This website uses cookies.