Celakalah Orang yang Mengatakan “Celaka”

Ilustrasi. (Foto : scheirmad.wordpress.com)

Ilustrasi. (Foto : scheirmad.wordpress.com)

Syahida.com – Dari Abu Hurairah ra, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: “Bila kamu sekalian mendengar seorang berkata, ‘Telah binasalah manusia.’ Maka dialah orang yang paling binasa. Allah berfirman, ‘Sesungguhnya dia itulah yang binasa.’”

Derajat Hadits: Hasan

Rawi Hadits:

Ahmad dalam Musnadnya (2/272), dari Abdur-Razaq, dari Ma’mar, dari Suhail, dari ayahnya. Semua rawinya kepercayaan kecuali Suhail, ia orang benar tetapi hafalannya berubah sesudah tua. Hadits ini juga ada pada shahih Muslim, tetapi tidak dengan kata “Allah berfirman.”

Penjelasan:

Hadits ini memberikan petunjuk kepada kita tentang merendahkan diri, dengan arti seorang hamba muslim bila diberi rahmat oleh Allah dengan nikmat Islam, dapat menunaikan semua kewajiban dan dapat menjauhi semua yang dilarang, dapat mengerjakan amalan yang ia yakini dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala yang harus ia lakukan bila ia melihat sebagian manusia mengurangi hak Allah subhanahu wa Ta’ala, maka ia akan mendo’akan (memohon) pada Allah untuk mereka supaya mereka diberi hidayah dan mengerjakan amal shalih. Dan memohon supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Maka bila ia melihat mereka dengan pandangan menghina dan putus asa dan menyangka bahwa tidak akan kembali ke jalan yang lurus, maka rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Kemudian ia mengucapkan yang demikian itu dan berkata, “Sungguh manusia telah celaka,” maka jadilah ia orang yang paling celaka diantara manusia dan yang paling tersesat, karena dia berprasangka jelek dan mengucapkan kata yang buruk. [Syahida.com]

Sumber : Hadits Qudsi Shahih dan Penjelasannya, Al Imam Abi Al Hasan Nuruddin, Ali bin Sulthan Muhammad Al-Qoriy Share this post

PinIt
scroll to top