Kisah Nabi Nuh (Bagian Ke-11) : Puasa dan Ibadah Haji Nabi Nuh

Ilustrasi. (Foto : mohamadmdnoor.blogspot.com)

Ilustrasi. (Foto : mohamadmdnoor.blogspot.com)

Syahida.com – Ibnu Majah menyebutkan; bab puasa Nuh A.S; Sahal bin Abu Sahal bercerita kepada kami, Sa’id bin Abu Maryam bercerita kepada kami dari Ibnu Lahi’ah, dari Ja’far bin Rabi’ah, dari Abu Firas, ia mendengar Abdullah bin Amr mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Nuh berpuasa sepanjang tahun, kecuali pada hari idul fitri dan idul adha’.”

Seperti itu juga yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Abdullah bin Lahi’ah dengan sanad dan bentuk matannya.

Thabrani menuturkan, “Abu Zanba’ Rauh bin Faraj bercerita kepada kami, Umar bin Khalid Al-Harani bercerita kepada kami, dari Abu Qatadah, dari Yazid, dari Rabbah bin Abu Faras, ia mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, ‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Nuh berpuasa sepanjang tahun. Dan Ibrahim berpuasa tiga hari setiap bulan, ia berpuasa sepanjang tahun dan berbuka sepanjang tahun’.”

IBADAH HAJI NUH A.S

Al-Hafizh Abu Ya’la menuturkan, “Sufyan bin Waki’ bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, dari Zam’ah bin Abu Shalih, dari Salamah bin Dahran, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, ‘Rasulullah SAW pergi untuk menunaikan ibadah haji, saat tiba di lembah Usfan, beliau bertanya, ‘Hai Abu Bakar! Lembah apa ini?’ ‘Lembah Usfan,’jawab Abu Bakar.

Beliau kemudian bersabda, ‘Sungguh, lembah ini pernah dilalui Nuh, Hud, dan Ibrahim dengan mengendarai unta jantan milik mereka, tali kekang mereka sabut, sarung mereka mantel dan pakaian mereka adalah kain bergaris (putih hitam), mereka berkunjung ke Baitul Atiq (untuk menunaikan ibadah haji)’.” Hadist ini gharib. [Syahida.com]

– Bersambung…

Sumber : Kitab Ibnu Katsir, Kisah Para Nabi, Kisah 31 Nabi dari Adam Hingga Isa, Versi TahqiqShare this post

PinIt
scroll to top