Wanita Menjadi Hakim

Syahida.com –  “Masalah wanita menjadi hakim adalah masalah yang telah lama diperbincangkan ulama fikih Islam dari zaman dahulu. Mayoritas ulama…