24 Sifat Tawadhu’ Rasulullah SAW Dalam Muamalah dan Gerak-gerik Beliau

Rasulullah-sawSyahida.com – Sungguh nampak tawadhu’ Rasulullah SAW dalam muamalah, gerak-gerik beliau dan dalam kenyataan-kenyataan yang umum sebagaimana kisah berikut:

1. Abu Sa’id Al Khudri bercerita: Rasulullah memberi makan sendiri untanya dan menambatkannya. Beliau menyapu rumahnya, memerah kambingnya, memperbaiki sandalnya, membetulkan bajunya, suka makan bersama pembantunya, membuat tepung gandum bila pembantunya berhalangan, beliau pergi ke pasar membeli sesuatu dan membawanya sendiri ke rumah, suka berjabatan tangan dengan orang kaya, orang fakir, orang tua, dan anak kecil, beliau mendahului memberi salam kepada siapa saja yang bertemu dengan beliau baik terhadap anak kecil, orang tua, orang hitam, orang merah, orang merdeka maupun budak.

2. Ketika Rasulullah mendengar bahwa orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya berdatangan untuk menyerang Madinah maka beliau membuat parit di Madinah, beliau ikut bekerja supaya kaum muslimin ingin dapat pahala dan agar mereka mempunyai semangat bekerja, karena beliau tekun bekerja maka kaum musliminpun ikut tekun bekerja. Dan Rasulullah ikut mengangkut tanah sambil menutup perutnya yang putih.

3. Ketika beliau dalam perjalanan, beliau menyuruh para sahabat untuk memasak kambing, maka di antara mereka ada yang berkata: aku yang menyembelih, ada lagi yang berkata, aku yang mengupas kulitnya, ada lagi yang berkata, aku yang memasaknya, Rasulullah juga berkata: aku yang mencari kayu. Para sahabat berkata: Wahai Rasulullah biarlah kami saja yang bekerja. Beliau menjawab: aku mengetahui bahwa kamu sanggup memikul kewajibanku, tetapi aku tidak mau berbeda dari kamu, dan sesungguhnya Allah Ta’ala tidak menyukai hambanya yang membedakan diri dari kawan-kawannya.

4. Ketika utusan-utusan raja Najasi menghadap kepada Rasulullah, mereka dilayani sendiri oleh beliau, maka para sahabat berkata: wahai Rasulullah cukuplah kami saja yang melayani mereka, beliau menjawab: tidak, sesungguhnya mereka telah menghormati para sahabatku dan aku dengan senang hati membalas kebaikan mereka.

5. Dari Abu Hurairah: Aku masuk pasar bersama Rasulullah. Beliau membeli celana dan berkata kepada orang yang menimbang: timbanglah dan tambahlah sedikit. Abu Hurairah lalu berkata: Orang itu lalu mengambil tangan Rasulullah lalu diciumnya dan beliau menarik tangannya seraya berkata: Beginilah sikap orang ‘Ajam terjadap raja-rajanya dan aku bukan raja, sesungguhnya aku hanya salah seorang dari kalanganmu, lalu beliau mengambil celana itu. Aku ingin membawakan celana itu tetapi beliau berkata: orang yang punya barang itu lebih berhak membawanya.

6. ‘Aisyah r.a berkata: Rasulullah memperbaiki sendiri sandalnya, menjahit sendiri bajunya, bekerja di rumahnya sebagaimana dilakukan oleh seseorang di rumahnya. Pada waktu malam keluarga Abu Bakar mengirim paha kambing kepada kami, aku memegang daging kambing itu dan beliau yang memotong-motong.

7. Aswad bin Sari’ berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya aku menggubah sya’ir memuji Allah dan menyanjung engkau. Beliau berkata: Syair sanjunganmu kepada Allah berikanlah kepadaku dan pujianmu kepadaku buang sajalah. Dan beliau berkata: Janganlah kamu menyanjung aku jauh di atas martabatku, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai hamba-Nya sebelum aku diangkat-Nya menjadi Nabi.8. Beliau mandi di sumur maka Hudzaifah bin Yaman memegang bajunya dan menutupi tubuh beliau sehingga beliau selesai mandi. Kemudian Hudzaifah turun untuk mandi maka Rasulullah mengambil kain dan menutupi tubuh Hudzaifah dari pandangan orang-orang. Hudzaifah menolak dan berkata: Wahai Rasulullah janganlah engkau mengerjakan itu, namun beliau tetap menutupi tubuh Hudzaifah sampai dia selesai mandi.

9. Jika beliau datang dari perjalanan maka anak-anak menjumpai beliau, beliau berhenti dan menghampiri mereka, kemudian ada yang disuruh naik di depannya dan ada yang di belakangnya. Beliau menyuruh para sahabat supaya menggendong mereka. Kadang-kadang ada di antara anak-anak itu yang membanggakan diri dan berkata: aku digendong di depan beliau tetapi engkau di belakangnya dan ada yang berkata: dia menyuruh para sahabat supaya menggendongmu di belakang mereka.

10. Beliau memboncengkan pembantunya atau yang lainnya di belakangnya. Pernah beliau memboncengkan Usamah bin Zaid dan anaknya dari Arafah. Pernah beliau memboncengkan Fadhl bin ‘Abbas dari Muzdalifah, dan memboncengkan Mu’az bin Jabal dan Ibnu Umar serta sahabat-sahabat lainnya.

11. Beliau naik apa saja yang mungkin, kadang-kadang baik kuda, kadang-kadang unta, kadang-kadang keledai, kadang-kadang himar, kadang-kadang berjalan kaki tanpa sepatu, tanpa sorban.

12. Beliau tidak pernah mencela tempat tidur, bila dikembangkan sesuatu untuk alas tidur, maka berbaringlah beliau dan bila tidak disediakan maka beliau berbaring di atas tanah. Kasur beliau terbuat dari kulit, isinya serat pohon kurma, panjangnya dua hasta dan lebarnya satu hasta satu jengkal, beliau juga tidur hanya di atas tikar saja.

13. Beliau mendengarkan seruan dan ajakan orang yang merdeka atau budak. Siapapun yang menyeru beliau apakah orang yang berkulit merah atau berkulit hitam selalu beliau dengarkan, juga beliau tidak menolak seruan dari budak perempuan atau orang miskin.

14. Beliau menerima hadiah walaupun seteguk susu atau paha kelinci, kemudian beliau membalasnya, beliau suka memakan barang hadiah tetapi tidak memakan barang sedekah.

15. Beliau suka duduk besama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Abu Sa’ad berkata: aku duduk dalam kelompok orang-orang Muhajirin yang lemah-lemah, sebahagian daripada mereka menutupi badan teman-temannya karena tak berbaju maka duduklah Rasulullah di tengah-tengah kami untuk menyertai kami. Beliau mempunyai budak lelaki dan perempuan dan beliau tidak suka mengistimewakan dirinya dari mereka dalam hal makan dan pakaian.

16. Abu Ayub Khalid bin Zaid bercerita bahwa Rasulullah ketika singgah di rumahku menempati lantai pertama, aku dan Ummu Ayub di lantai atasnya. Aku berkata kepadanya wahai Rasulullah sesungguhnya aku tidak suka bertempat di atasmu sedang tempatmu di bawahku, maka silahkan menempati tempat yang di atas dan aku menempati yang di bawah. Beliau menjawab: Wahai Abu Ayub kami menempati yang di bawah adalah lebih mudah bagi kami dan lebih memudahkan bagi orang-orang yang datang mengunjungi kami. Kemudian pecahlah kendi kami yang berisi air lalu aku dan Ummu Ayub mengambil selimut kami satu-satunya yang kami miliki untuk mengepel (mengeringkan) air karena aku khawatir kalau-kalau air itu menetes atau mengenai Rasulullah SAW.

17. Beliau mempunyai baju yang sudah ditambal. Beliau berkata: Sesungguhnya aku adalah hamba yang berpakaian seperti pakaian hamba, kadang-kadang beliau memakai sehelai kain saja yang beliau ikatkan kedua pinggirnya ke bahunya dan kadang-kadang shalat di rumahnya dengan kain itu dan berselimut dengan kain itu.

18. Ada seorang yang dihadapkan kepada beliau. Orang itu gemetar sangat takut kepada beliau karena wibawanya. Maka beliau berkata: Jangan takut, aku bukan raja, sesungguhnya aku adalah putera seorang perempuan dari Quraisy yang suka makan dendeng daging.

19. Tidak ada seorangpun dari para sahabat atau lainnya yang memanggil beliau maka tentu beliau jawab: labbaik (aku datang).

20. Para sahabat beliau kadang-kadang membacakan sya’ir di hadapan beliau. Mereka bercerita tentang keadaan di masa jahiliyah dan mereka tertawa-tawa. Beliaupun tersenyum bila mereka tertawa, mereka tidak dicegah beliau kecuali dari sesuatu yang haram.

21. Tempat duduk beliau tidak beda dengan tempat duduk para sahabat, karena beliau duduk di mana saja yang ada tempat duduk, dan beliau duduk di antara mereka. Bila ada seorang asing datang maka tidak bisa diketahui yang mana beliau di antara mereka itu, sehingga ditanyakan dahulu yang mana beliau itu. Diriwayatkan bahwa beliau berkata: Janganlah seseorang menyuruh orang lain beranjak dari tempat duduknya lalu dia menduduki tempat itu, tetapi berlapang-lapanglah kamu semua dan beliau berkata: bila orang-orang telah duduk pada tempat duduk mereka, maka apabila seseorang memanggil saudaranya maka hendaklah saudaranya itu diberi kelapangan supaya dia dapat menemui saudaranya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu penghormatan bagi saudaranya itu. Apabila dia tidak memperoleh kelapangan kemudian dia boleh duduk disitu.

22. Dan beliau tertawa namun tertawanya hanya senyuman, beliau suka melihat permainan yang mubah dan tidak mengingkarinya. Menurut Aisyah r.a, Rasulullah menutupi dia dengan bajunya yang lapang ketika Aisyah sedang menonton orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di masjid.

23. Beliau berlomba dengan Aisyah r.a maka kadang-kadang beliau yang menang, kadang-kadang Aisyah r.a yang menang. Beliau berkata: Kemenanganmu ini mengimbangi kemenanganku itu.

24. Beliau tidak suka para sahabat berdiri apabila beliau datang. Diriwayatkan, sesungguhnya beliau berkata; apabila kamu semua melihat aku maka janganlah kamu berdiri seperti orang-orang ‘ajam dan beliau berkata: barangsiapa merasa senang bila orang berdiri untuk menghormatinya maka sediakanlah baginya tempat duduk di neraka. Diriwayatkan dari Anas dia berkata, tidak ada seorang yang lebih kami cintai daripada Rasulullah SAW dan apabila kami melihat beliau kami tidak berdiri untuknya, karena kami telah mengetahui bahwa beliau tidak menyukai yang demikian. [Syahida.com/ANW]

Sumber: Kitab Akhlak Nabi Muhammad SAW Keluhuran dan Kemuliaannya, Oleh: Ahmad Muhammad Al Hufy, Penerjemah: Prof. Drs. K.H Masdar Helmy, Penerbit: Gema Risalah Press

Share this post

PinIt
scroll to top